Ga naar de inhoud

Weerbaarheidstraining

Voor kinderen van 9 tot 12 jaar

Heeft je kind moeite met faalangst of grenzen stellen?
Heeft het te maken met pestgedrag?
Wilt je kind beter leren omgaan met boosheid, verdriet en angst?

Gedurende de hele periode door middel van sport en spel werken we op een actieve manier aan de weerbaarheid van je kind, zodat ze de technieken ook kunnen inzetten in hun dagelijkse leven. Ze leren zichtzelf te mogen zijn in verschillende omstandigheden zonder zichzelf te verliezen.

Na deze training zal je kind met meer zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen durven aangaan.

Thema's
  • Opkomen voor jezelf.
  • Hulp durven vragen.
  • Grenzen aangeven / nee durven zeggen.
  • Hechte relaties aangaan.
  • Rustig worden bij boosheid, verdriet of angstgevoelens.
  • Inleven in eigen gevoelens en die van anderen.
  • Aan de groepsdruk kunnen weerstaan / jezelf zijn bij anderen.

Heb je nog vragen voor je je inschrijft? Dan kan je ons altijd even contacteren.

Praktisch

Workshop: Welkom vanaf 8u30. Sessie van 9u30 tot 16u. Opvang voorzien buiten deze uren.

Deze groep bestaat uit maximum 8 deelnemers, zodat we voldoende aandacht hebben voor elk kind.

Prijs:
€490,-. Incl BTW

Adres:
Parklaan 69, 3080 Tervuren

Data trainingen:
Van 8 Juli tot en met 12 Juli.

Wie zijn wij?

 

Linde Benoit
Zaakvoerder/coach van Linde-boom, actief voor Monimo, erkend trainer voor “Rots en Water”

Yasmine Khamal
Leerkracht de zwierezwaai.

 

Inschrijvingsformulier

OVEREENKOMST

Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier verwerken we de gegevens zo spoedig mogelijk. Bij annulering binnen een maand voor aanvang wordt het gehele kamp of trainingsprijs in rekening gebracht.

Na aanmelding ontvangt u een factuur van het kamp- of trainingsgeld. De prijs van een weerbaarheidskamp kost € 490,00. Een voorschot van 50 % dient binnen de 20 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden. De rest van het bedrag voor 1 Juli betaald.
Enkele weken voor de weerbaarheidstraining komt een uitgebreide informatiemail.

Risico’s verbonden aan de weerbaarheidstraining, van welke aard dan ook en in het bijzonder als gevolg van een ongeval gedurende de weerbaarheidstraining worden gedragen door de deelnemers en hun ouders/verzorgers. Deze risico’s kunnen niet afgewenteld worden op linde-boom coaching gevestigd te Erps-Kwerps, of de medewerkers.

Voor deelname aan de weerbaarheidstraining is het noodzakelijk dat Linde-Boom Coaching op de hoogte gesteld is van, gegevens die voor deelname aan de training en een goede begeleiding van het kind, van belang kunnen zijn. De versterkte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Eventuele gevolgen van het niet, onvolledige of onjuiste verstrekken van deze gegevens zijn voor rekening van de deelnemers en zijn/haar ouders/verzorgers.

Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier draagt/dragen de ouders het gezag over aan de trainingsbegeleiding gedurende de weerbaarheidstrainingsweek.

De trainingsleiding is daarmee gerechtigd ordemaatregelen te nemen ter bescherming van het kind en ter bevordering van de veiligheid en rust van andere kinderen. Dat betekent dat een kind wat zich na herhaaldelijke waarschuwingen niet kan aanpassen aan de groep of de groepsregels blijft overtreden naar huis kan gestuurd worden zonder terugbetaling van de kosten. We nemen hiervoor telefonisch contact op. De trainingsbegeleiding zal zich bij handhaving van het gezag houden aan de Belgisch geldende wettelijke kaders.